Ziga-Zaga

E1011

Característiques:

  • Conjunt de peces de fusta de diferents mides i formes que es col·loquen formant un circuit predeterminat.
  • Element adequat per exercitar l'equilibri, la coordinació i la orientació.
  • Es pot modificar el disseny del circuït col·locant les peces en diverses posicions segons el criteri de l'equip educatiu.
  • Cal fixar les peces a terra perquè no es belluguin.

Materials:

  • Peces de fusta de pi melis tractat a l'autoclau amb tractament de protecció d'oli biològic.

E1011

670 x 175 cm

Àrea de seguretat

970 x 470 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació