Túnel grimpador gran

E1001

Característiques:

  • Estructura amb forma de caseta que permet el joc tant en la part superior com en la part interior.
  • La part superior, que és la teulada de la caseta, té una cara amb barrots transversals per facilitar la pujada i l'altre cara és llisa i serveix com a tobogan de baixada.
  • La part interior està tancada parcialment i ofereix espai de trobada i amagatall.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Plataformes, rampes i plafons de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica i lacats de color.

E1001

280 x 160 x 100 cm

Aquest element no hauria d'anar col·locat sobre superfície dura tipus formigó, asfalt, rajola, etc.