Taulell divisor

M3022B

Característiques:
  • Moble per creació de racons.
Materials:
  • Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Assemblatge amb cargols ocults.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3022B

 110 x 32 x 50 cm