Pont Mòbil amb rampa i escala

E1005

Característiques:

  • Pont de fusta amb baranes i passera mòbil amb llistons i cinta tensada oculta a la part inferior.
  • Accés per un dels extrems amb escala de graons i sortida per l'altre extrem amb rampa.
  • Element adequat per exercitar l'equilibri i la coordinació.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Panell central de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color.

E1005

270 x 70 x 48 cm

Aquest element no hauria d'anar col·locat sobre superfície dura tipus formigó, asfalt, rajola, etc.