Escala Massana

T4051

Característiques:

  • Mòdul escala amb tres graons i baranes laterals de panell perforat.
  • S'utilitza principalment en el conjunt de mòduls Massana tot i que també es pot utilitzar amb altres mòduls del catàleg sempre que les mides siguin compatibles.

Materials:

  • Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll.
  • Tots els cantells arrodonits.
  • Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua.

T4051

50 x 50 x 70 cm