EBM GERMANETES

ESTAT PRÈVI:

Des de l'EBM GERMANETES de Barcelona, es demana una proposta per poder aprofitar tot l'espai lliure que tenen. Volen aprofitar un desnivell que tenen i així poder aprofitar tot l'espai.

PROPOSTES:

En la proposta es presenta una estructura de joc exterior per grans moviments amb un pont mòbil, rampa i una barra de bomber, que s'ubicaran aprofitant aquest desnivell. I, per aprofitar el mur de tancament de l'espai es proposen uns panells sensorials.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE: 

Es realitza tota l'estructura de joc exterior amb els elements proposats, menys els panells sensorials ubicats al mur de tancament