Arpella

P702

Característiques:

  • Estructura composta per tres plataformes contigües, que permeten la comunicació entre totes les parts de l'estructura.
  • Composició de l'estructura:
    • Una plataforma de 120 cm d'alçada que incorpora dues rampes per grimpar i una espatllera a la part posterior per accedir a la part més alta de la plataforma.
    • Una de les rampes porta diverses preses de rocòdrom per tal de que l’infant accedeixi a la part alta de la plataforma utilitzant els peus i les mans.
    • L’altra rampa té uns llistons de fusta i una corda per ajudar en la pujada.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

P702

1 Plataforma de 120 cm d'alçada

2 Rampes per grimpar: 1 rocódrom i 1 amb llistons de fusta i una corda

1 Espatllera

Mides del joc: 420 x 340

Àrea de Seguretat: 730 x 690 cm

Alçada de caiguda lliure: 120 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.