Projectes a mida

Projectes a mida

Si teniu clar el que voleu, però no ho trobeu al nostre catàleg, això no és cap problema per l’equip d’Albera!! Ens trobem, en parlem i dissenyem aquell projecte a mida que voleu.

Alguns dels projectes a mida realitzats:

Patronat Municipal d’Escoles de Palma

Se’ns va encomanar uns penjadors amb casiller per poder ubicar altres pertinences de les criatures que hi assisteixen a l’espai. Els poms seran per penjar bosses i jaquetes.

 

Escola Bressol Aurora

Estructura interior amb dues plataformes i espai inferior accessible. Part frontal amb barra superior que permet posar tendals o cortines. Caseta adossada amb mostrador

Escola Bressol Leonor Serrano

Moble multifuncional a dues cares per la SUM de l’escola. La cara que queda oberta a la Sala d’Usos Múltiples, inclou diversos armaris, estructura de joc amb dues plataformes, caseta que s’amaga dins del moble, mirall tríptic i moble per a disfresses. Per la cara que dona al passadís de serveis, els armaris serveixen de magatzem, alhora que incorporen els pilars existents.

Es van presentar diferents opcions fins arribar a la que s’apropava millor al projecte.

Casa dels Infants Can Vinader

Per aprofitar l’espai que es destinava a un sorral de grans dimensions, es realitza una divisió d’aquest per tal d’ubicar un joc exterior en una meitat i deixar l’altra com a sorral. Sense perdre més espai al jardí-pati s’aconsegueix ubicar un joc.

Escola Bressol Tres Tombs

Per aprofitar un espai que quedava entre columnes i enmig d’una sala, es crea una estructura de joc interior amb opcions d’accés des de diferents punts. i espai inferior accessible. Les barres de fusta superior permeten personalitzar i transformar l’estructura.

Escola Bressol Betúlia

Creació d’una estructura per aprofitar l’alçada de l’espai, sense perdre zona de joc a la part inferior.

Element que hem incorporat al nostre catàleg per aquells espais amb molta alçada i que vulguin aprofitar-la amb la creació de racons.

Escola Entença

Creació d’una estructura de joc interior amb racó amagatall a la part inferior. Es tracta d’una plataforma elevada per poder aprofitar una doble alçada creant dos espais de trobada i joc tranquil.