Túnel grimpador gran

E1001

Característiques:

  • Estructura amb forma de caseta que permet el joc tant en la part superior com en la part interior.
  • La part superior, que és la teulada de la caseta, té una cara amb barrots transversals per facilitar la pujada i l'altre cara és llisa i serveix com a tobogan de baixada.
  • La part interior està tancada parcialment i ofereix espai de trobada i amagatall.
  • Un dels accessos esta parcialment tancat amb panells de colors i l'altre incorpora una petita espatllera que permet la pujada des del lateral de l'estructura.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Plataformes, rampes i plafons de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica i lacats de color.
  • Ancoratge amb potes zincades i daus de formigó.
 

E1001

280 x 160 x 100 cm