Tamboret

M1014

Característiques:
  • Tamboret de quatre potes fixes i seient de fusta.
Materials:
  • Tamboret de pi massís amb encaix amb caixa i metxa.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M1014/0

28 x 28 x 22 cm

M1014/1

28 x 28 x 27 cm