Prestatge per gots

M3008

Materials:
  • Prestatge de fusta de pi massís ancorat a paret, envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3008A 90 x 8 cm M3008B 130 x 8 cm