Grimpador inclinat amb preses i barrots

E1021

Característiques:
  • Grimpador inclinat amb preses i barrots
  • Estructura composta per una plataforma de 120 cms d'alçada
  • Dues rampes per grimpar i una espatllera a la part posterior per accedir a la part més alta de la plataforma.
  • Una de les rampes porta incorporades diverses preses de rocòdrom per tal de que l’infant accedeixi a la part alta de la plataforma utilitzant els peus i les mans.
  • L’altra rampa té uns llistons de fusta i una corda per ajudar en la pujada.
Materials:
  • Estructura de pi tractat a l'autoclau, apte per a l'exterior.

( A X F X H )

E1021

Plataforma  

200 x 100 x 120 cm

Recòdrom

100 x 120 cm

Llistons i corda

100 x 120 cm

Espatllera

100 x 120 cm

 

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.