Espatllera

T3011

Característiques:

  • Element que facilita els moviments d'alçar-se i d'enfilar-se.
  • Els barrots de fusta tenen el diàmetre adaptat a la mida de les mans dels més petits.

Materials:

  • Muntants verticals ancorats a la paret amb cargols ocults i sis barres de fusta de pi massís de 25mm de diàmetre.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Es pot combinar amb altres elements motrius.

T3011: 

70 x 125 cm

T3051

70 x 9 x 240 cm

( el barrot més alt, està a 120cm d'h).