Caseta Botiga

E3021

Característiques:

  • Caseta amb baranes a dos costats i mostrador botiga a l'altre.
  • Teulada a dues aigües i tarima de fusta allargada amb banc a l'extrem.
  •  Aquesta caseta proporciona un racó per a joc simbòlic o espai de trobada.
  • La tarima de fusta separada del terra és útil per seure en petits grups.
  • El banc de l'extrem serveix tant per seure com per pujar i saltar.
  • El mostrador botiga en un dels laterals allarga l'espai de joc a la part exterior, ampliant la zona de circulació i moviment.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Teulada amb panells de contraplacat de bedoll fenòlic lacats de colors.
  • Tarima de tauler fenòlic antilliscant color marró.

E3021

 170 x 120 x 174 cm

Elements:

1 Plataforma

1 Barana de barrots

1 Barana plafó de pas

1 Barana plafó amb prestatge.

1 Plataforma per seure, pujar o saltar.

Sostre de dues aigües

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.